P. Lukšio g. 16, Kėdainiai, LT-57202
+370 655 64322
Įmonės kodas: 261657450

Projektai

  • „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“

Kėdainių bendruomenės socialinis centras nuo 2019 m. dalyvauja VŠĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomame ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamame projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001).

Projekto tikslas:  didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 – 2022 m.

 

  • „Savanorystei ir darbui – TAIP“

Kėdainių bendruomenės socialinis centras dalyvauja Socialinių inovacijų fondo vykdomame projekte „Savanorystei ir darbui – TAIP“. Projektas pradėtas vykdyti 2018 m. Projekto trukmė: 2 metai. Projektas įgyvendinamas penkiose Kauno apylinkės savivaldybėse.

Projekto tikslas: Sukurti palankias sąlygas penkių Kauno apylinkės savivaldybių vyresnio amžiaus asmenims (nuo 55 m. iki pensinio amžiaus) įsitraukti į savanorišką veiklą ir paskatinti juos išlikti aktyviems darbo rinkoje.

 

  • „Integralios pagalbos teikimas Kėdainių rajone“

Kėdainių bendruomenės socialiniame centre nuo 2016 m. pradėtas vykdyti projektas „Integralios pagalbos paslaugų teikimas Kėdainių rajone“.

Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Integrali pagalba teikiama 30 Kėdainių miesto bei rajono gyventojų. Kas dieną neįgalius žmones lanko trys mobilios komandos, kurias sudaro socialinis darbuotojas ir sveikatos priežiūros specialistai.

Šis projektas labai palengvino gyvenimą visišką negalią turintiems žmonėms bei jų artimiesiems.

Norėdami daugiau sužinoti apie galimybę gauti integralios pagalbos paslaugas prašome kreiptis į Kėdainių bendruomenės socialinį centrą, P. Lukšio g. 6, Kėdainiai arba skambinti tel. Nr. +370-63006559